Co je to časové rozlišení?

Rozvaha je rozdělena na dvě části – aktiva a pasiva. Každá tato část na konci má jednu položku, která se jmenuje časové rozlišení. Jedná se o jednu z mnoha věcí, kterou studenti a podnikatelé občas ztěží chápou. Právě proto vznikl tento článek, který podrobně všem vysvětlí, co to je časové rozlišení, jak souvisí s podnikáním a jak se účtuje.

Příjmy a výdaje vs. náklady a výnosy

Zmínili jsme, že začneme od úplného začátku a také že ano. Ještě než se podíváme na časové rozlišení, připomeneme si, jaký je rozdíl mezi příjmy, výnosy, výdaji a náklady.

Nejdříve začneme výnosy. Co si představíte, když někdo řekne, že mu podnikání vynáší? Většinou to, jestli někdo vydělává nebo nevydělává peníze. Výnosy jsou zjednodušeně řečeno tržby za zboží či služby a vznikají v den vzniku, ne platby. Tedy v případě, že někomu prodáte své zboží nebo službu a vystavíte fakturu, vzniká vám výnos a pohledávka. A není důležité, kdy ji zákazník či klient uhradí. Výnos již vznikl.

Naopak příjmy už jsou o reálných (či virtuálních) penězích. Jsou to fyzické toky peněz k vám do pokladny nebo na bankovní účet. Tedy oproti výnosům, příjem vznikne až ve chvíli, kdy vám zákazník uhradí fakturu za dané zboží či službu. Výnos v tu chvíli již existuje.

Náklady a výdaje fungují na stejném principu. Náklady vznikají ve chvíli, kdy vám dodavatel vystaví fakturu za jeho zboží či služby. Opět není podmíněn uhrazením této faktury. Dnem vystavení faktury nám tedy vzniká náklad a rovněž i závazek. Výdaj je zase spjatý s reálnými penězi a vzniká ve chvíli, kdy uhradíme své dluhy. V podstatě výdaj vzniká vždy, když dochází k úbytku peněz z pokladny či z bankovního účtu.

Zásada akruálního principu

To máme téměř všechny potřebné údaje, abychom pochopili tento článek. Existuje však ještě jedna věc, která je v podstatě příčinou vzniku časového rozlišení – jedná se o tzv. akruální princip. 

Jedná se o základní princip účetnictví, který zaručuje, že veškeré náklady a výnosy, které jsou zaúčtovány, spadají časově i věcně do účetního období, ve kterém je účtujete. A právě časové rozlišení zajistí, že náklady a výnosy opravdu budou účtované v období, se kterým časově i věcně souvisí, a to i bez nutnosti úhrady.

Jaké jsou účty časového rozlišení?

Podmínkou účtování na tyto účty je skutečnost, že je v okamžiku zaúčtování účetního případu přesně známý účel, přesná částka a časové období, kterých se účetní případ týká. Pokud by částka nebyla známá, jednalo by se o tvorbu dohadných položek.

Časové rozlišení se dělí na dva účty:

  • aktivní – 381, 382, 385
  • pasivní – 384

Náklady příštích období – účet 381

Patří sem položky, které představují výdaj běžného účetního období, ale nákladově souvisí s následujícím. Jde o případ, kdy předplatíte náklad, který bude realizován až v příštím období.

Příklad: nájem, pojištění, předplatné

Komplexní náklady příštích období – účet 382

Obdoba účtu 381, ale neúčtují se jednotlivé položky. Náklady se seskupují na základě účelu, za kterým jsou pořizovány.

Příklad: náklady na výzkum, náklady na dlouhodobou propagaci

Výdaje příštích období – účet 383

Jedná se o náklady, které věcně a časově souvisí s běžným obdobím, známe jejich přesnou výši, ale zatím nebyla vystavena faktura a budou se hradit až v následujícím období. 

Příklad: zpětně hrazené nájemné, úroky nebo splátky hrazené pozadu

Výnosy příštích období – účet 384

Jde o předčasnou fakturaci nějakého plnění. Tedy když zinkasujete např. nájemné dřív, než jej poskytnete.

Příklad: vystavení faktury na služby, které budou poskytnuty až v příštím období (lednové nájemné inkasované v prosinci)

Příjmy příštích období – účet 385

Výnosy za provedené práce a služby, které budou hrazeny až v příštích účetních obdobích. Vždy přesně známe výši, kterou v budoucnu dostanu a rovněž od koho.

Příklad: nájemné vybrané zpětně, jakékoliv nevyfakturované výkony, které budou fakturovány v následujícím období

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *