Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem?

Často chybovanou a matoucí otázkou bývá, jaký je rozdíl mezi platem a mzdou. Mnoho lidí dokáže říct, že to má něco společného s veřejným a soukromým sektorem, ovšem často už nedokážou říct kam co vlastně patří. A to ani nemluvě o tom, jak si to lidé pletou při běžné mluvě. Tento článek by měl všem (i studentům) pomoci dozvědět se, jaký je rozdíl mezi mzdou a platem a jak zaměstnavatelé mzdu nebo plat určují.

Co je to mzda?

Zmiňovali jsme, že rozdíl mezi mzdou a platem má jádro v tom, jestli se jedná o soukromý nebo veřejný sektor. Ano je to tak. A kam přesně zapadá mzda? Mzda je odměnou za práci zaměstnance v soukromém sektoru. Takže pokud pracujete u soukromé firmy či společnosti napříč odvětvími, pobíráte mzdu a je vám stanovený mzdový výměr. Je zřejmé, že skupina obyvatel, kteří pracují v soukromém sektoru je výrazně vyšší než v tom veřejném.

Stát u mzdy reguluje pouze jednu jedinou hranici a tou je minimální mzda. Ta v roce 2023 dosahuje výše 17 300 Kč za měsíc. Jak dál se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance ohodnotit je pouze na něm. Zaměstnavatel má v rozhodování o výše platu volnou ruku.  

Z čeho se skládá mzda?

Mzda se nejčastěji dělí na fixní a variabilní složku. Jak už názvy složek napovídají, fixní část mzdy je v průběhu měsíců neměnná a zaručená, zatímco variabilní část je flexibilní a nejčastěji se zvyšuje (či snižuje) na základě výkonnosti zaměstnance v průběhu daného měsíce. Mimo to může být zaměstnanec hodnocen na základě prémií či odměn. Ty jsou zaměstnancům přidělovány nejčastěji za práci v noci, o víkendech, svátcích nebo za přesčasy.

Co je to plat?

Jak už jste mohli sami logicky odvodit, plat tedy patří do veřejného prostoru a pobírají jej zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni u státu, kraje či obce. Do veřejného sektoru spadají i rozpočtové nebo příspěvkové organizace. Pokud jste tedy například lékař, učitel, voják, hasič, úředník nebo policista, pobíráte plat. Jak už mohlo bystrým dojít, plat a platové podmínky jsou naprosto ovládané státem a neexistuje tam tedy nijak zvlášť velké osobní ohodnocení, což však může po čase u zaměstnanců vést k snížení motivace a převládne pocit, že není třeba se snažit.

Jak se počítá plat?

Plat je podle Zákoníku práce ohodnocení na základě platových tříd a stupňů. Hlavní faktory, které jsou v rámci tříd a stupňů posuzovány, jsu činnost práce a doba praxe. Mimo to samozřejmě také záleží na tom, co máte uvedené ve smlouvě, což pak může zapříčinit, že úřednice na OSSZ v Hodoníně má jiný plat než úřednice na OSSZ v Blansku. Platová třída zohledňuje ještě jeden faktor, a to nejvyšší dosažené vzdělání. Což znamená, že abyste se například dostali do vyšší platové třídy, musíte splňovat podmínky vzdělání. A pokud je úřednice z Hodonína nesplňuje, ale úřednice v Blansku ano, bude logicky o určitý počet platových tříd výš a díky tomu bude mít i vyšší plat. 

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *