Jaký je rozdíl mezi nájmem, podnájmem a pronájmem bytu?

Víte, jaký je rozdíl mezi pojmy – nájem , pronájem a podnájem? Mnoho lidí toto názvosloví používá bez toho aniž by tušila, že se jedná o odlišné věci. Každý člověk by měl minimálně tušit, v čem se se jednotlivé koncepce liší. Člověk který se chystá předat k využívání svůj byt nebo začít využívat byt někoho jiného, by to měl vědět o to více. Pokud jste na pochybách, pojďte si přečíst tento článek, ve kterém si uvedeme hlavní rozdíly.

Nájem, pronájem a podnájem

V prvé řadě si pojďme vymezit jednotlivé pojmy podle zákona. Nájem a podnájem jsou právní definice, které vysvětluje a ohraničuje občanský zákoník. Na druhou stranu pojem pronájem není nijak právně vymezení a jedná se především o názvosloví zažité a používané lidmi na rovině běžného rozhovoru. V tomto článku tedy budeme mluvit především o rozdílech mezi právními pojmy – nájem a podnájem.

Co je nájem a podnájem

Ještě než se podíváme na hlavní rozdíly mezi nájmem a podnájmem, je potřeba si vysvětlit, co vlastně tyto dva pojmy znamenají.

Nájem určuje smluvní vztah mezi dvěma stranami, a to konkrétně mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti. Vlastník nemovitosti tak pronajímá svůj byt nájemci k užívání obě strany mají jasně daná práva a povinnosti, které vymezuje občanský zákoník. Smluvní vztah uzavírají podpisem nájemní smlouvy, kde jsou veškeré náležitosti uvedené. 

Podnájem je taktéž smluvní vztah, v tomto případě je to však vztah mezi nájemce a podnájemcem. Tedy nájemce tímto způsobem postupuje právo k bydlení další osobě (podnájemníkovi). Nájemce pak může v bytě bydlet společně s podnájemníkem, ale nemusí. Nejčastěji se jedná o situaci, kdy nájemce, kterým má smlouvu s vlastníkem bytu, podnajímá jednotlivé pokoje studentům například nové byty v Praze. Doba trvání podnájmu je přímo úměrně závislá na době trvání nájmu. Pokud nájemní smlouva z jakého důvodu zanikne, podnájemníkovi nevzniká právo na náhradní bydlení. A teď se pojďme podívat na hlavní rozdíly.

Hlavní rozdíly mezi nájmem a podnájmem

Je důležité si uvědomit, že práva a povinnosti nájemce a podnájemníka jsou velmi odlišné. Zpravidla má podnájemce výrazně menší práva a není tak dobře krytý občanským zákonem. V praxi to vypadá tak, že podnájemce musí většinu změn hlásit přímo vlastníkovi bytu a požadovat od něj souhlas. Nájemce může mnoho záležitostí vyřešit, s ohledem na občanský zákoník, i bez souhlasu majitele. Hlavní rozdíly přinášíme v bodech níže.

Typ smlouvy

Jak jsme již uváděli, smluvní vztah mezi nájemcem a majitelem, tedy nájem, upravuje nájemní smlouva, která má jasně předepsaný obsah práva a povinnosti v občanském zákoníku. Podnájemní smlouva naopak žádné vymezení nemá, a co v ní bude, určuje pouze nájemník a podnájemce sám. Dokonce ani není potřeba, aby byla smlouva uzavřena písemně, ovšem je to vždy lepší.

V dnešní době se velmi často stává, že majitel bytu pronajme byt některému z rodinných příslušníků, který pak postupuje byt podnájemci. Je to z toho důvodu, aby omezili práva člověka, který bude v bytě bydlet (podnájemníkovi) a vlastník byl pak jasně ve výhodě.

Doba trvání

Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Podnájem je, jak jsme již uváděli, závislý na době trvání nájmu. Podnájemní smlouva může být uzavřena maximálně na dobu, která je uvedena v nájemní smlouvě. 

Výpověď

Nájem zaniká: 

  1. uplynutím doby,
  2. dohodou smluvních stran
  3. výpovědí z důvodů uvedených v OZ v  § 2287 a § 2288.

Podnájem zaniká vždy spolu s nájem bez ohledu na to, na jakou dobu byl sjednán. Podnájemce může rovněž vypovědět smlouvu bez udání důvodu.

Toto byly hlavní rozdíly mezi nájmem a podnájmem. Jak jsme již uváděli ýše, podnájemce jinak k většině změn potřebuje souhlas majitele. Například majitel bytu nemůže nájemci zakázat, aby si byt uvedl jako trvalé bydliště, aby v něm chovat zvířata nebo aby v něm provozoval podnikatelskou činnost. Nemůže mu to zakázat ani v nájemní smlouvě. Na rozdíl od toho nájemce potřebuje ke všemu souhlas majitele.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *